2018-07-09

رله الکتریکی زنگ دوم تلفن تایم ایران

رله الکتریکی  زنگ دوم تلفن تایم ایران Second Phine Bell Relay مجهز به کلید روشن و خاموش با کارایی عالی مناسب برای : انتقال زنگ تلفن […]